JONG17

Het Westfries Ondernemersgala steunt van harte een nieuw initiatief: JONG 17!

Het idee achter dit initiatief is om jongeren op een middelbare school te stimuleren bij het ontwikkelen van hun ondernemingslust. Te laten ontdekken wat hun talent is. De Nederlandse economie heeft voor nu en in de toekomst namelijk een gezonde ondernemersgeest nodig; onze concurrentiekracht is van cruciaal belang voor toekomstige welvaart. De basis voor ondernemerschap wordt op school gelegd.

Een ondernemende houding en gedrag zijn voor ondernemers absoluut doorslaggevend bij het aannemen van personeel. Met goed geschoolde docenten, uitdagende lesstof en enthousiasmerende projecten, uitmondend in een heus junior ondernemersgala, wil JONG17 de passie voor het ondernemen stimuleren en zodoende leerlingen beter voorbereiden op een interessante carrière.

avatar-social-media-jong17

De initiatiefnemers van Jong17 willen docenten ondersteunen om zoveel mogelijk leerlingen in onze regio een podium te geven. Elke docent van elk vak kan deelnemen aan deze wedstrijd voor Westfriese jongeren, doordat met twee categorieën wordt gewerkt: Ondernemen en Ondernemend. Ondernemen omhelst hierbij dan het hele proces om tot een eigen product of dienst te komen, zowel het idee erachter als de mogelijke uitvoering ervan. Bij de categorie Ondernemend ligt de nadruk er meer op om op ondernemende wijze maatschappelijke organisaties en stichtingen te helpen met hun ideeën en waar nodig aan te kunnen vullen.

Het lesprogramma gaat over gedrag en daagt school, docent en leerling uit om samen met externe partners op zoek te gaan naar realistische toepassingsmogelijkheden van onderwijs. Docenten worden gecoacht om hun eigen professionaliteit uit te dragen, van binnen naar buiten. De expertise van partners/ondernemers worden benut: van buiten naar binnen. Op deze manier wordt waarde gecreëerd in termen van een hoger leerrendement en toegenomen motivatie bij leerlingen.

Omdat het voor Rabobank West-Friesland, ProDiCo en hun doelgroepen heel belangrijk is dat de regio economisch bloeit, hebben zij het initiatief genomen voor Jong17. Door de organisatie van een echt eindgala en het faciliteren van het lesprogramma laten we zien dat de jeugd de (ondernemende) toekomst heeft en we graag een bescheiden aandeel hebben in het ontwikkelen van hun talent!

Na een zorgvuldig, leuk en uitdagend traject, worden uiteindelijk de beste ondernemersplannen bekroond  tijdens een grootse finale op 20 april 2017 in schouwburg Het Park. Jong’17 wordt gesteund door de stichting Ondernemersgala West-Friesland. Kijk www.jongwestfriesland.nl voor meer informatie over JONG17!