JONG19

Het Westfries Ondernemersgala steunt van harte: JONG 19!

West-Friesland heeft ondernemersgeest nodig en dat begint al met de jeugd op de middelbare school. Tijdens de lessen Economie wordt de basis voor het ondernemerschap gelegd, maar vormt het lesmateriaal uit de boeken de ondernemer van de toekomst? U kent waarschijnlijk (uit eigen ervaring) het antwoord wel…

Jong19
Daarom heeft Rabobank West-Friesland het lesprogramma Jong19 opgezet. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat in iedere West-Friese klas jeugdige ondernemersgeest aanwezig is! Door groepjes leerlingen hun eigen onderneming te laten starten, leren ze al doende wat het betekent om eigen baas te zijn.

De initiatiefnemers van Jong19 willen docenten ondersteunen om zoveel mogelijk leerlingen in onze regio een podium te geven. Elke docent van elk vak kan deelnemen aan deze wedstrijd voor Westfriese jongeren, doordat met twee categorieën wordt gewerkt: Ondernemen en Ondernemend. Ondernemen omhelst hierbij dan het hele proces om tot een eigen product of dienst te komen, zowel het idee erachter als de mogelijke uitvoering ervan. Bij de categorie Ondernemend ligt de nadruk er meer op om op ondernemende wijze maatschappelijke organisaties en stichtingen te helpen met hun ideeën en waar nodig aan te kunnen vullen.

Het lesprogramma gaat over gedrag en daagt school, docent en leerling uit om samen met externe partners op zoek te gaan naar realistische toepassingsmogelijkheden van onderwijs. Docenten worden gecoacht om hun eigen professionaliteit uit te dragen, van binnen naar buiten. De expertise van partners/ondernemers worden benut: van buiten naar binnen. Op deze manier wordt waarde gecreëerd in termen van een hoger leerrendement en toegenomen motivatie bij leerlingen.

Omdat het voor Rabobank West-Friesland en hun doelgroepen heel belangrijk is dat de regio economisch bloeit, hebben zij het initiatief genomen voor Jong19. Door de organisatie van een echt eindgala en het faciliteren van het lesprogramma laten we zien dat de jeugd de (ondernemende) toekomst heeft en we graag een bescheiden aandeel hebben in het ontwikkelen van hun talent! Het is een enorm succes en daarom in 2019 een derde Gala onder de naam Jong19!

Kijk www.jongwestfriesland.nl voor meer informatie over JONG19!