JONG20

Het Westfries Ondernemersgala steunt van harte: JONG 20!

West-Friesland heeft ondernemersgeest nodig en dat begint al met de jeugd op de middelbare school. Tijdens de lessen Economie wordt de basis voor het ondernemerschap gelegd, maar vormt het lesmateriaal uit de boeken de ondernemer van de toekomst? U kent waarschijnlijk (uit eigen ervaring) het antwoord wel…

JONG20

Daarom heeft Rabobank West-Friesland het lesprogramma JONG20 opgezet. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat in iedere Westfriese klas jeugdige ondernemersgeest aanwezig is! Door groepjes leerlingen hun eigen onderneming te laten starten, leren ze al doende wat het betekent om eigen baas te zijn.

 

De initiatiefnemers van JONG20 willen docenten ondersteunen om zoveel mogelijk leerlingen in onze regio een podium te geven. Het thema ‘ondernemerschap’ omhelst hierbij dan het hele proces om tot een eigen product of dienst te komen, zowel het idee erachter als de mogelijke uitvoering ervan.

De uitvoering van JONG20 wordt gecoördineerd door stichting Day for Change. Het lesprogramma gaat over gedrag en daagt school, docent en leerling uit om samen met externe partners op zoek te gaan naar realistische toepassingsmogelijkheden van onderwijs. Docenten worden gecoacht om hun eigen professionaliteit uit te dragen, van binnen naar buiten. De expertise van partners/ondernemers worden benut: van buiten naar binnen. Op deze manier wordt waarde gecreëerd in termen van een hoger leerrendement en toegenomen motivatie bij leerlingen. Rabobank adviseurs geven gastlessen op middelbare scholen. We koppelen groepjes leerlingen aan ervaren ondernemers en organiseren een officiële afsluiting in Schouwburg Het Park. Zo maken we het tot een leuk én leerzaam traject.

Omdat het voor Rabobank West-Friesland en hun doelgroepen heel belangrijk is dat de regio economisch bloeit, hebben zij het initiatief genomen voor JONG20. Door de organisatie van een echt eindgala en het faciliteren van het lesprogramma laten we zien dat de jeugd de (ondernemende) toekomst heeft en we graag een bescheiden aandeel hebben in het ontwikkelen van hun talent! Het is een enorm succes en daarom in 2020 een vierde Gala onder de naam JONG20!

Kijk www.jongwestfriesland.nl voor meer informatie over JONG20!