Procedure Rabobank West-Friesland Méér prijs

Aanmelden is mogelijk via het nominatieformulier op de website. Inschrijvingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen kunnen niet in de jurering worden meegenomen. Na ontvangst van de nominatie ontvangt de aanmelder per mail een bevestiging.

Om in aanmerking te komen voor de Rabobank West-Friesland Méér prijs dient het bedrijf afkomstig te zijn uit de gemeente Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer of Stede Broec.

Kandidaatstelling:

De onderneming kan door directie of medewerkers van de onderneming kandidaat worden gesteld, maar ook door juryleden of derden.

Rabobank West-Friesland Méér prijs:

Deze prijs is bestemd voor ondernemingen die langer dan tien jaar bestaan. Aan aard en omvang van de onderneming worden geen specifieke eisen gesteld. Ondernemingen die eerder de WBG Runner Up prijs hebben gewonnen kunnen kandidaat worden gesteld voor de Rabobank West-Friesland Méér prijs, mits deze voldoen aan de eis van tien jaar.

Criteria:
Strategie/ visie; innovatief vermogen van de onderneming; personeelsbeleid; financieel beleid; communicatiebeleid ( marketing en klantrelatie); kwaliteitszorg; milieubeleid; maatschappelijke betrokkenheid; belang van de onderneming in de regio, belang van de onderneming buiten de regio, uitstraling van de ondernemer/ leiding van het bedrijf. Het zwaartepunt bij de beoordeling van de Rabobank West-Friesland Méér prijs ligt op: strategie/visie, kwaliteitszorg, belang van de onderneming buiten regio.

De jury

De jury bestaat uit 7 leden met grote kennis van het Westfries Bedrijfsleven over de volle breedte en worden met name geworven op niveau van directie en bestuur. De jury en het bestuur van Stichting Ondernemersgala West-Friesland opereren onafhankelijk van elkaar. Alle geleverde informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Procedure:

De jury komt tot haar keuze in drie rondes:

Ronde 1 – week 51:
Tijdens de eerste ronde wordt een selectie gemaakt welke kandidaten in aanmerking zouden kunnen komen voor de Rabobank West-Friesland Méérprijs. Voor de tweede ronde wordt er informatie opgevraagd bij de directie van de onderneming. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van standaard vragenlijsten.

Ronde 2 – week 3 in 2020:
Aan de hand van de geleverde informatie wordt tijdens de tweede ronde een shortlist van drie kansrijke kandidaten opgesteld die in aanmerking zouden kunnen komen voor de Rabobank West-Friesland Méérprijs. Door de accountant in de jury wordt er na deze selectie financiële informatie opgevraagd bij de directie van de ondernemingen op de shortlist.

De bedrijven op de shortlist worden bezocht door de jury.

Ronde 3 – Westfries Ondernemersgala 13 februari 2020:
Tijdens de derde bijeenkomst op 14 februari 2019 vindt er een blinde stemming plaats op grond van de beoordelingscriteria. Daarnaast wordt er verslag gedaan van het financieel onderzoek door de specialist van de jury en vindt er een terugkoppeling plaats over de bedrijfsbezoeken. De onderneming die door de jury als winnaar van de West-Friesland Méér prijs is gekozen hoort dit tijdens het Westfries Ondernemersgala op donderdagavond 13 februari 2020 in Schouwburg Het Park.

Aan een nominatie, de selectieprocedure en/of kandidaat winnaar worden NOOIT kosten in rekening gebracht of andere financiële verplichtingen aan de organisatie van het Westfries Ondernemersgala. De gehele procedure is op basis van vrijwilligheid, onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid en respect.