Procedure WBG Groeiparelprijs

Aanmelden is mogelijk via het nominatieformulier op de website. Inschrijvingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen kunnen niet in de jurering worden meegenomen. Na ontvangst van de nominatie ontvangt de aanmelder per mail een bevestiging.

Om in aanmerking te komen voor de WBG Groeiparelprijs dient het bedrijf afkomstig te zijn uit de gemeente Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer of Stede Broec.

Kandidaatstelling:

De onderneming kan door directie of medewerkers van de onderneming kandidaat worden gesteld, maar ook door juryleden of derden.

WBG Groeiparelprijs:

De WBG Groeiparelprijs is bestemd voor ondernemingen die korter dan tien jaar bestaan. Aan de aard en omvang van het bedrijf worden geen specifieke eisen gesteld. Ter controle kan de jury naar een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel vragen. De winnaar wordt tijdens de gala-avond bekend gemaakt.

Criteria:
Strategie/ visie; innovatief vermogen van de onderneming; personeelsbeleid; financieel beleid; communicatiebeleid ( marketing en klantrelatie); kwaliteitszorg; milieubeleid; maatschappelijke betrokkenheid; belang van de onderneming in de regio, belang van de onderneming buiten de regio, uitstraling van de ondernemer/ leiding van het bedrijf.

Het zwaartepunt bij het beoordelen ligt op: innovatief vermogen, financieel beleid, belang onderneming binnen de regio.

De jury

De jury bestaat uit 7 leden met grote kennis van het Westfries Bedrijfsleven over de volle breedte en worden met name geworven op niveau van directie en bestuur. De jury en het bestuur van Stichting Ondernemersgala Westfriesland opereren onafhankelijk van elkaar. Alle geleverde informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Procedure:

De jury komt tot haar keuze in drie rondes:

Tijdens de eerste ronde wordt een selectie gemaakt welke kandidaten in aanmerking zouden kunnen komen voor de WBG Groeiparelprijs. Voor de tweede ronde wordt er informatie opgevraagd bij de directie van de onderneming. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van standaard vragenlijsten.

Aan de hand van de geleverde informatie wordt tijdens de tweede ronde een shortlist van drie kansrijke kandidaten opgesteld die in aanmerking zouden kunnen komen voor de WBG Groeiparelprijs. Door de accountant in de jury wordt er na deze selectie financiële informatie opgevraagd bij de directie van de ondernemingen op de shortlist.

Tijdens de derde bijeenkomst vindt er een blinde stemming plaats op grond van de beoordelingscriteria. Daarnaast wordt er verslag gedaan van het financieel onderzoek door de specialist van de jury en vindt er een terugkoppeling plaats over de bedrijfsbezoeken. De onderneming die door de jury als winnaar van de WBG Groeiparelprijs is gekozen hoort dit tijdens het Westfries Ondernemersgala.

Aan een nominatie, de selectieprocedure en/of kandidaat winnaar worden NOOIT kosten in rekening gebracht of andere financiële verplichtingen aan de organisatie van het Westfries Ondernemersgala. De gehele procedure is op basis van vrijwilligheid, onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid en respect.